Şartname

Şartname

• Kullanıcı işbu şartların onaylanması ile birlikte, kabul etmiş olduğu Servis Sözleşmesinin aynı koşul ve şartlarda devam ettiğini, kendisine servis güzergah ve saatlerinin servis kullanım koşullarını bildiğini kabul ve beyan eder. E-Kayıt sisteminde Gür-Sel tarafından belirlenmiş olan servis güzergahları kişisel istekler doğrultusunda değiştirilemez. Kullanıcı Gür-Sel tarafından güzergah değişiklikleri yapılarak kendisinin bilgilendirileceğini ve bu değişikliklerin kendisi tarafından kabul edildiğini beyan ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, E-Kayıt sisteminde Gür-Sel tarafından belirlenmiş olan güzergah fiyatları ve bu fiyata ilişkin indirim tutarlarını kabul eder. 


• Kullanıcı tarafından E-Kayıt sistemine girilmiş olan kredi kartı bilgilerinin güvenli şekilde korunması ve başkası tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının/Kullanıcı Kredi Kartı sahibi değil ise Kredi Kartı sahibinin sorumluluğunda olup, bu bilgilerin 3. Şahıslarca kullanılması halinde doğacak zararlardan Gür-Sel’in hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Ödeme aşamasında meydana gelecek her türlü aksaklık ilgili banka ile Kullanıcı arasında giderilecek olup, Gür-Sel hiçbir şekilde ihtilafa dahil edilmeyecek ve Gür-Sel’e hiçbir sorumluluk atfedilmeyecektir.

 
• Herhangi bir sebeple öğrenci taşıma hizmeti sunulan okulla Firma arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde işbu sözleşme de kendiliğinden sona erecektir. Veli, işbu sona erme sebebiyle; Firmadan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.


Şartname İndir