Müşteri ve Hizmet Sözleşmesi

GENEL HÜKÜMLER

a. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında servis taşımacılığı için dönem içinde kayıt yaptırmak istenildiğinde, söz konusu güzergahta hizmet veren araçta yer olması halinde kayıt yapılır. Servise biniş-iniş saatleri veli oryantasyonunda bildirilecektir. Sonradan yeni öğrencilerin kayıt olması ve/veya adres değiştiren öğrencilerin servise ilave olması halinde güzergah durumuna göre servise biniş-iniş saatleri ve güzergahları ile yolculuk süreleri güncellenebilecek olup, veli iş bu durumu kabul etmiştir. Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan taşıtlar arasında taşımacı tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılır.

b. Servis güzergahları TAŞIYICI tarafından belirlenir. Kişisel istekler doğrultusunda güzergahlar değiştirilmez. Güzergâhla ilgili şikâyet ve önerilerin yazılı olarak TAŞIYICI ofisine (şoför veya rehbere değil) ve Okul Yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.

c. Öğrencilerin, sabah servisinde, kendilerine verilen alış saatinden 5 dk. önce bina giriş kapısında hazır olmaları istenmektedir. Öğrenciler Servis Rehberi tarafından bina kapısından veya içeri girilemiyorsa site önünden alınırlar. Sabah veya akşam,öğrencinin bina içine girerek daire kapısından alınması veya bırakılması gibi talepler karşılanamayacaktır.

d.Servis aracı öğrenciyi en fazla 2 dakika bekleyebilecektir. Bu süre sonunda Servis Sürücüsü, Proje Yöneticisi ile zaman kontrolü yapmak ve diğer öğrencilere geç kalmamak için öğrenciyi almadan gitmek zorundadır. VELİ, öğrencinin alış saatinde aracın alacağı noktada hazır etmeyi beyan ve kabul eder.

e. Servis süresinin uzamasına neden olacağı için, sabah servislerinde VELİ’ lerin telefon veya ev zillerinin çaldırılmasını isteme taleplerinin kabul edilemeyeceği VELİ tarafından kabul edilmiştir.

f.Servis hizmetinin başladığı ilk haftadan sonra, servise kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler veya yıl içinde adres değiştiren öğrenciler, mevcut veya bir başka servis aracıyla diğer öğrencilerin iniş-biniş saatlerini olumsuz etkilememek için, ilk öğrenci olarak alınabilirler.Servis hizmetinin başladığı ilk haftadan sonra, servise kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin veya yıl içinde adres değiştiren öğrencilerin servise ilave olması durumunda iniş-biniş saatlerinin de, güzergahlarda ve servisinde değişmesi mümkün olup, veliler tarafından itirazda bulunulmaz.

g. İşbu sözleşme çerçevesinde servis hizmeti sunulan öğrenci, sabah servise biniş yapmayacak ise bir (1) gün öncesinden veli tarafından servis sürücüsüne / servis rehberine bilgi verilir. Akşam dönüş yapmayacak ise, veli durumu Okul Yönetimine ve TAŞIYICI yetkilisine yazılı bir şekilde bildirmekle sorumludur. Aksi taktirde doğacak sıkıntılardan TAŞIYICI sorumlu değildir.

h.Öğrenciler, VELİ’ nin belirlediği kişiler dışında kimseye teslim edilemez. VELİ’nin belirlediği kişinin bulunması gereken yerde olmaması halinde VELİ’yle irtibata geçilecek ve konu hakkında VELİ’den bilgi alınacaktır.VELİ’ye ulaşılamaması halinde öğrenci okula geri getirilecektir.

ı.Mücbir sebepler hariç herhangi bir suretle servis aracının görevinin yapamayacak durumda olması halinde , öğrencilerin yedek araçla okula gelmeleri ve eve dönmeleri sağlanır 

i.Bir önceki dönemden TAŞIYICI’ya borçlu olan kişilerin ancak borcu kapatmaları halinde yeni dönem için servis kaydı gerçekleştirebilir.

j.Zorunlu durumlarda ve dönemlerde alternatif güzergah kullanılabilir.(Yol çalışması,Miting,Trafik kazası vb.).Mücbir sebeplerden dolayı servis süresinde ve güzergahlarda meydana gelebilecek değişikliklerde VELİ tarafından herhangi bir hak iddia edilemez. Mücbir sebepler hariç herhangi bir suretle servis aracının görevini yapamayacak durumda olması halinde, öğrencilerin yedek araçla okula gelmeleri veya dönmeleri sağlanır.

k.Araç seyir halinde iken öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye sokan, başkasını rahatsız eden (bağırmak,el şakası yapmak,yüksek sesle konuşmak,kavga etmek,cam açmaya çalışmak,camdan sarkmak,kol veya başı dışarıya çıkarmak,kapı ile oynamak,diğer öğrencilere karşı olumsuz davranış ve hareketi olması durumunda rahatsızlık vermesi vb. ve servis rehberinin uyarılarını dikkate almayan öğrenciler için ‘’Servis Olay Formu’’ düzenlenerek Okul Yönetimine bildirir. Olumsuz davranışlar devam ettiği takdirde Okul Yönetiminin kararına göre öğrenci geçici olarak veya süresiz olarak servis hizmetinden yararlandırılamaz.

l. Öğrencinin servis hizmeti alımında;kardeş,personel indirimlerinin birkaçının aynı anda olması halinde, indirim oranları birleştirilemeyecek, sadece indirim oranı en yüksek olan oran uygulanacaktır. Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde) her bir kardeş öğrenci için %5 kardeş indirimi olarak uygulanır. 

m. Herhangi bir sebeple öğrenci taşıma hizmeti sunulan OKUL ile TAŞIYICI arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde işbu sözleşmede kendiliğinden sona erecektir. VELİ, işbu sona erme sebebiyle; TAŞIYICI’ dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

n. Lise öğrencileri veli onayı olmaksızın araçların şoför yanındaki ön koltuklarında yolculuk yapabilir; ancak velisi müsaade etse dahi anaokulu-ilkokul-ortaokul öğrencisi ön koltukta taşınamaz. Servisten yararlanan her öğrenci mutlaka emniyet kemeri takmak zorundadır. Araçta ayakta yolculuk yapılamaz.

o.VELİ, taşınma veya adres değişikliklerini en az 15 gün önceden yazılı olarak Okul Yönetimine ve TAŞIYICI ‘ya bildirir. Aksi takdirde doğacak sıkıntılardan TAŞIYICI sorumlu tutulamaz.

p.TAŞIYICI, öğrenciyi her gün belirlenen adresten alıp yine o adrese bırakmayı taahhüt eder. Eğitim yılı başında firmaya bildirilen adresten farklı adrese bırakılma talepleri ancak o bölgeye giden servis aracında yer olması ve değişikliğin mevcut güzergahı etkilememesi durumunda karşılanabilir. Bırakılacak adreste öğrenciyi karşılayacak,önceden VELİ’den yazılı onay alınmış, tanımlanmış bir kişinin mutlaka evin önünde hazır bulunması gerekli ve önemlidir.

r. Öğrencilerin yoğunlaştığı yerleşim alanlarından uzakta, kendisinden başka hiçbir öğrencinin bulunmadığı bir bölgede ve coğrafi konum itibariyle okula yakın ikamet eden öğrenciler için “ilk alınır-ilk bırakılır” kuralı geçerli değildir. Güzergah düzenleme yetkisi TAŞIYICI’ ya aittir.

s.Servis araçları, tamamen öğrencinin ulaşımına hizmet vermekte olup velilerin servis aracına binmeleri talep edilmez. 

t.VELİ, taşımacı ile öğrenci velisi arasında yapılan okul servis taşımacılığı tip sözleşmesi ve iş bu sözleşmedeki maddeler ve sözleşmenin ekini oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nun, tarafını ve öğrencisini ilgilendiren yükümlülüklerini yerine getireceğini; aksi halde doğabilecek her türlü sonucu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

u.VELİ, bu sözleşmenin onaylaması ile hizmetin başlamasına onay verdiğini kabul eder.
 
YUKARIDAKİ METNİN TAMAMINI OKUDUM. 6502 VE 6698 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİYORUM.  ÖĞRENCİ/VELİ OLARAK,İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİNDE YAZAN TÜM HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM,KABUL ETTİM VE TÜM BU HUSUSLARI ONAYLADIM,TEYİT ETTİM.