Müşteri ve Hizmet Sözleşmesi

 

Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler

• 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında servis taşımacılığı için yeni kayıt yaptırılmak istenildiğinde, söz konusu güzergâhta hizmet veren araçta yer olması halinde kayıt yapılır. Servise biniş-iniş saatleri veli oryantasyonunda bildirilecektir. Sonradan yeni öğrencilerin kayıt olması halinde güzergâh durumuna göre servise biniş-iniş saatleri güncellenebilecek olup güzergâh belirleme yetkisi firmaya aittir. Veliler işbu durumu kabul etmişlerdir. Güzergahla ilgili şikayet ve önerilerin yazılı olarak GÜRSEL TURİZM’e (sürücü veya rehbere değil) ve Okul yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.


• İşbu sözleşme çerçevesinde servis hizmeti sunulan öğrenci, sabah servise biniş yapmayacak ise bir (1) gün öncesinden servis sürücüsüne bilgi verilir; akşam dönüş yapılmayacak ise, veliden yazılı izin kâğıdı alınır ve şoföre yahut okuldaki Firma yetkilisine teslim edilir. 

 

• Öğrencilerin, sabah servisinde, kendilerine verilen alış saatinden üç (3) dakika önce bina giriş kapısında hazır olmaları istenmektedir. Öğrenciler Servis Rehberi tarafından bina kapısından veya içeri girilemiyorsa site önünden alınırlar. Sabah veya akşam, öğrencinin bina içine girerek daire kapısından alınması veya bırakılması gibi talepler karşılanmayacaktır.

 
• Servis aracı öğrenciyi en fazla iki(2) dakika bekleyebilecektir. Bu süre sonunda Servis Sürücüsü, Proje Yöneticisi ile zaman kontrolü yapmak ve diğer öğrencilere geç kalmamak için öğrenciyi almadan gitmek zorundadır. Veli, öğrenciyi alış saatinde aracın alacağı noktada hazır etmeyi beyan ve kabul eder. 


• Öğrenciler, velinin belirlediği kişiler dışında kimseye teslim edilemez. Veli tarafından belirlenen kişilere ait kimlik bilgisi GÜRSEL TURİZM’e yazılı olarak bildirilmelidir. Velinin belirlediği kişinin bulunması gereken yerde olmaması halinde veliyle irtibata geçilecek ve konu hakkında veliden bilgi alınacaktır. Veliye ulaşılamaması halinde öğrenci okula geri getirilecektir.

 
• Öğrencinin servis hizmeti alımında; tek yön, kardeş, personel ve peşin ödeme indirimlerinin birkaçının aynı anda olması halinde, indirim oranları birleştirilemeyecek, sadece indirim oranı en yüksek olan oran uygulanacaktır. 


• Herhangi bir sebeple öğrenci taşıma hizmeti sunulan okulla Firma arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde işbu sözleşme de kendiliğinden sona erecektir. Veli, işbu sona erme sebebiyle; Firmadan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

 
• Gürsel E-Kayıt Web sitesi GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK ve SERVİS Tic. A.Ş.'ye aittir ve GÜRSEL TURİZM için güvenlik çok önemlidir. Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici her türlü güvenlik önlemlerine sahiptir.

 
• Gür-Sel ile Kullanıcı arasında imzalanmış olan Veli-Servis Firması Sözleşmesi, E-Kayıt bilgilerinin doğru ve tam olarak doldurulması ve işbu Hüküm ve Şartlar metninin okunup, onaylanarak kaydedilmesi ile birlikte ilgili servis dönemi için de aynı şartlarla geçerli olmaya devam edecektir.

 
• Kullanıcı adı ve şifrenin kullanımına dair tüm sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Şifrenin ve kayıt sistemine erişimde kullanılan cihazın güvenliğini temin etmek Kullanıcının sorumluluğunda olup, kendisi tarafından E-Kayıt sistemine girilen her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, ve sair E-kayıt sistemine veya E-kayıt sisteminin bulunduğu siteye zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılmış olan işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve girilmiş olan bilgi/verilerin kendisi tarafından girildiğini, bunların kendi bilgisi ve iradesi haricinde yapıldığı yönünde herhangi bir itiraz süremeyeceğini ve böyle bir durumda her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine kayıt olurken doldurulması gereken alanlarda doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine girmiş olduğu isim, adres, güzergah, T.C. kimlik no, telefon ve kredi kartı ve ilgili sair bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin yanlış/hatalı/başka bir şahsa ait olması hallerinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı bu şartları kabul etmesini müteakip kayıt işlemi gerçekleştikten sonra bu bilgilerin hatalı olduğu gerekçesiyle herhangi itiraz ve/veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Gür-Sel’in ve 3. Kişilerin, bu bilgilerin yanlış/hatalı/başka bir şahsa ait olması hallerinde uğradıkları zararları mahkeme masrafları, ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcının, E-Kayıt sistemine girmiş olduğu adres, T.C kimlik numarası, telefon numarası ve benzeri kişisel bilgilerinin Gür-Sel bünyesinde saklanması tamamen verilen hizmet amacıyla olacaktır, bu amaç dışında kaydedilmesinin, saklanmasının ve yasal zorunluluk olmadığı halde Kullanıcının onayı olmaksızın 3. Kişilere iletilmesinin söz konusu olmadığını Kullanıcı kabul eder. Ödeme aşamasında girilen kredi kartı bilgileri Gür-Sel tarafından saklanmamakta olup bilgiler aracısız olarak anlaşmalı bankalara aktarılmaktadır. 


• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine kaydetmiş olduğu cep telefonu numaralarına ve e-posta adreslerine Gür-Sel tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder.

 
• Gürsel Turizm, işbu sözleşme bakımından her zaman değişiklik yapabilecektir. Yapılan değişiklikler işbu sözleşmenin yer aldığı www.gurseltur.com.tr adresinde yayımlanması ile yürürlüğe girmekle, ilgili değişikliklere ilişkin başkaca bildirim yapılmayacaktır. Gizlilik Politikası Sözleşmesindeki değişikliklerden haberdar olmak kullanıcıların sorumluluğundadır 

E-KAYIT SİSTEMİ KULLANIMI HÜKÜM VE ŞARTLARA İLİŞKİN METNİN TAMAMINI OKUDUM. BU HÜKÜMLERİ VE 6502 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİYORUM.