SERVİS HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE İPTAL İADE

CAYMA HAKKI

Öğrenci,servis kullanma talebini 23 Ağustos 2019 tarihinden önce  servis kaydından velinin cayma talebi  olup bildirilmesi durumunda cezai şart ödemeksizin cayma hakkı bulunmaktadır. E-kayıt üzerinden yapılan ödeme tutarı kesinti yapılmaksızın velinin ödeme yaptığı  banka kartına  iade edilir.23 Ağustos 2019 tarihinden sonra cayma talebi olup bildirilmesi durumunda %10 cayma bedeli kesilerek kalan ayların ücret tutarı VELİ’ nin ödeme yaptığı banka kartına iade edilir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içinde TAŞIYICI’ ya E-kayıt sistemi üzerinden yöneltilmesi ve öğrencinin servis hizmeti alacağı Okul’un Gürsel Turizm servis ofisindeki görevli TAŞIYICI Yetkilisi ile iletişime geçmesi şarttır.  

Cayma bildirimi, Gürsel Turizm http://www.gurseltur.com.tr  web sitesi içerisinde yer alan Öğrenci E-kayıt seçeneğinden veya https://veli.gurseltur.com.tr  link adresinden Öğrenci T.C.Kimlik Numarası / Pasaport Numarası ile E-kayıt sistemine giriş yapıp Öğrenci Servis İptal İade Formu doldurarak öğrencinin servis hizmeti alacağı Okul’un Gürsel Turizm servis ofisindeki görevli TAŞIYICI Yetkilisi ile iletişime geçmesi durumunda işleme alınacaktır.

İPTAL HAKKI

İptal hakkı, 23 Ağustos 2019 tarihinden sonra çeşitli nedenlerden dolayı VELİ’nin iptal talebi olur ise servis hizmeti ücreti üzerinden %10 iptal bedeli kesilir kalan ayların ücret tutarı velinin ödeme yaptığı banka kartına iadesi yapılır.Servis hizmeti iptali talebine ilişkin bildirimin TAŞIYICI’ya     E-kayıt sistemi üzerinden yöneltilmesi ve öğrencinin servis hizmeti alacağı Okul’un Gürsel Turizm servis ofisindeki görevli TAŞIYICI Yetkilisi ile iletişime geçmesi şarttır.  

İptal bildirimi, Gürsel Turizm http://www.gurseltur.com.tr  web sitesi içerisinde yer alan Öğrenci E-kayıt seçeneğinden veya https://veli.gurseltur.com.tr  link adresinden Öğrenci T.C.Kimlik Numarası / Pasaport Numarası ile E-kayıt sistemine giriş yapıp Öğrenci Servis İptal İade Formu doldurarak öğrencinin servis hizmeti alacağı Okul’un Gürsel Turizm servis ofisindeki görevli TAŞIYICI Yetkilisi ile iletişime geçmesi durumunda işleme alınacaktır.

1 Nisan tarihinden sonra gelen her türlü ayrılma taleplerinde ise ücretin iade edilmeyeceği hususu VELİ tarafından kabul edilmiştir.

YUKARIDAKİ METNİN TAMAMINI OKUDUM. 6502 VE 6698 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİYORUM.  ÖĞRENCİ / VELİ OLARAK,İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİNDE YAZAN TÜM HUSUSLARI OKUDUM, ANLADIM,KABUL ETTİM VE TÜM BU HUSUSLARI ONAYLADIM,TEYİT ETTİM.