SERVİS HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE İPTAL İADE

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Kullanıcı aldığı hizmete ilişkin sözleşmeyi Öğrencinin okul değişikliği, okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi ile uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi hallerinde süresinden önce feshetmek istemesi halinde, fesih bildirimini fesih tarihinden en az on beş (15) gün önce yazılı şekilde Gür-Sel’e iletecektir. Ancak, sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği tarihe kadar Gür-Sel’den hizmet alınmış ise, hizmet alınan tarihlere ilişkin bedelin vadesi gelmemiş olsa dahi ödemeler muaccel hale gelecek ve Kullanıcı bu tutarları ödemekle mükellef olacaktır. Kullanıcı henüz Gür-Sel’den hizmet almaya başlamadan cayma hakkı süresi içerisinde sözleşmeden dönmek ister ise, kullanıcının banka hesabından ödenen ücret aynen hesaba iade edilecektir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmet ifasına başlanmışsa cayma hakkı kullanılamaz Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Soğanlık Orta Mahallesi Bektaş Sok. No:1 Kartal/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile ve ya infookul@gurseltur.com.tr adresine yazılı olarak yapılmalıdır. Sözleşmenin feshine ilişkin talebin Gür-Sel’e iletilmesinin ardından, iadenin kullanıcı hesabına yansıma süresi, kullanıcının ödeme işlemini yaptığı bankanın inisiyatifindedir. Kredi kartına yapılan iadeler 7 gün içerisinde kullanıcının hesabına yansımaktadır. Kullanıcının işlem yaptığı banka tarafından iadenin kredi kartına geri ödemesi, ilgili banka tarafından ödeme şekline göre taksitli olarak veya defaten yapılmakta olup, iadenin taksitli olarak kredi kartına yansıtılması kullanıcının işlem yaptığı bankayla ilgili olduğundan, konuyla ilgili detaylı bilgi kullanıcının bankasından alınacaktır.

E-ÖDEME SİSTEMİ İPTAL VE İADE ŞARTLARA İLİŞKİN METNİN TAMAMINI OKUDUM VE BU HÜKÜMLERİ AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİYORUM.